Menu

Julkilausumia

Palvelut ja työntekijän asema turvattava seudullisessa yhteistyössä

Kuntatyönantajien on muistettava yhteiskunnallinen vastuunsa seudullista yhteistyötä kehitettäessä. Työntekijän asema on turvattava ja eikä toimintoja saa ulkoistaa ideologisista syistä, vaan niitä on tarkasteltava laajasti ilman, että raha on ainoa kriteeri päätöksiä tehtäessä. Myös seudullisessa yhteistyössä palvelutason säilyttämisellä on oltava merkittävä sija uusista palveluista päätettäessä.

Lue lisää 01.10.2012, 09:57

Kannanotto Lahden kaupungin talousarvioon vuodelle 2006

SAK:n Lahden Seudun Paikallisjärjestön mielestä peruspalvelut on tuotettava kaupungin omana palveluna. Yksityistäminen ainoastaan ideologista syistä ei saa olla ainoa ratkaisu vaan palvelujen tuottamista on tarkasteltava laajasti talouden ja tuottavuuden sekä palvelujen saatavuuden suhteen.

Lue lisää 01.10.2012, 09:56

Vuokratyövoiman pelisäännöt

SAK:n Lahden Seudun Paikallisjärjestön syyskokouksen mielestä vuokratyövoimaa koskeviin työehtoihin on saatava seuraavat määräykset:
Käytettäessä vuokratyövoimaa ruuhkahuippujen tasaamiseen olisi etukäteen määriteltävä ruuhkahuipun pituus eli tarve vuokratyövoiman käyttöön.

Lue lisää 01.10.2012, 18:51

Vuokratyövoimalle pelisäännöt

Vuokratyövoiman jatkuva yleistyminen aiheuttaa ongelmia niin työpaikoilla kuin henkilökohtaisessakin elämässä. Vaikeuksia aiheuttaa mm. työsuojelu- ja työturvallisuuskysymykset.

Lue lisää 01.10.2012, 18:43

Kannanotto Lahden kaupungin talousarvioraamiin

SAK:n Lahden Paikallisjärjestö on huolissaan rahatoimiston karsintalinjasta kolmessa esityksessään kaupungin talousarvioraamiksi.

Lue lisää 01.10.2012, 18:39