Menu

Teemoja ja Ajatuksia 

Aluevaalit 2022

Tasavertaiset palvelut koko Päijät-Hämeeseen

Peruspalvelut on oltava tavoitettavissa koko Päijät-Hämeessä. Sähköiset palvelut eivät voi korvata henkilökohtaista palvelua, koska jokaisella ei ole mahdollisuutta sähköisten palvelujen käyttöön. Matala kynnys perusterveydenhoitoon säästää kalliista erityissairaanhoidosta ja inhimillisistä kärsimyksistä.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostettava

Henkilöstölle on taattava riittävät resurssit. Tuplavuoroja ja jatkuvaa ylityötä ei kukaan jaksa, vaikka siitä korkeamman korvauksen saakin. Henkilökunnan ylirasitus näkyy väistämättä myös hoidon laadussa ja asiakkaiden kohtelussa. Palkallakin voidaan arvostusta näyttää, mutta riittävät resurssit, hyvät työolosuhteet sekä inhimillset työvuorot takaavat työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen. Hyvillä työoloilla ja inhimillisillä työvuoroilla saamme koulutetun työvoiman pidettyä omalla alallaan.

Matalan kynnyksen palvelut ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet keskiöön

Ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen palvelut niin sosiaalipalvelluissa kuin terveydenhoidossa säästävät niin inhimillistä kärsimystä kuin varoja. Jokaiselle lapselle on taattava ainakin yksi harrastus varallisuudesta riippumatta. Nuorten mielenterveyspalveluihin pääsyä on helpotettava. Panostamalla lapsiin ja nuoriin säästämme tulevaisuudessa. Vanhuksille on mahdollistettava kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Kotihoitoon on saatava voimavaroja ja yhteisöllisiä asumismuotoja lisättävä. 
 

Vaalikonevastaukset: 

ESS:  https://www.ess.fi/vaalikone/?#/172/kandidaatti/31034

Sanomat:  https://www.vaalikone.fi/alue2022/ehdokkaat/6/3716

Iltalehti:  https://www.iltalehti.fi/aluevaalit-2022/vaalikone#/vaalipiiri/401/vertailu/%5B51179%5D?vaalipiiri=401

YLE:  https://vaalikone.yle.fi/aluevaalit2022/9/ehdokkaat/236

Viihtyisä ja turvallinen Lahti 
• syrjäytymisen ehkäisy, kaavoitus, elinvoima, työllisyys, julkinen liikenne

Reilumpi Lahti on tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden Lahti

Se tarkoittaa, etteivät hyvinvointi ja laadukkaat palvelut voi olla kaupan. Periaatteena tulee olla, että kaupungin on taattava palveluiden taso ja saatavuus omalla palvelutuotannolla.

Valtuuston päättämästä omistajapolitiikasta on pidettävä kiinni. Kaupungin yhtiöiden myyntihankkeet on unohdettava, turvallisuuden peruspilarit - vesi ja energia - ovat kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta. Energia-asioista meidän on itse päätettävä. Eteläisen kehätien myötä syntyneet kaupan ja teollisuuden alueet on hyödynnettävä työpaikkojen ja elinvoiman lisäämiseksi. Lahden mahdollisuus nostaa koko Päijät-Häme yhdeksi Suomen kasvualueista.

Kulttuuri ei voi olla pelkästään ammattilaisten oikeus. Osaamme arvostaa kaupungin taidokastaa laadukasta kulttuuritarjontaa. Sen rinnalle on haettava nuoriso- ja harrastajakulttuurin toimijoille omia edusllisia tai maksuttomia tiloja. Jokaiselle nuorelle on mahdollistettava harrastus kaupungin tarjoamissa tiloissa joko kulttuurin tai liikunnan parista.

Lahden kehittäminen entistä paremmaksi ja reilummaksi Lahdeksi vaatii päättäjiltä pitkäjänteisyyttä, tarmokkuutta ja sitkeyttä. Lokakuun kunnallisvaalit kertovat mihin suuntaan kaupunkiamme haluamme kehittää.