Menu

Teemoja ja Ajatuksia

Viihtyisä ja turvallinen Lahti 
• syrjäytymisen ehkäisy, kaavoitus, elinvoima, työllisyys, julkinen liikenne

Reilumpi Lahti on tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden Lahti

Se tarkoittaa, etteivät hyvinvointi ja laadukkaat palvelut voi olla kaupan. Periaatteena tulee olla, että kaupungin on taattava palveluiden taso ja saatavuus omalla palvelutuotannolla.

Valtuuston päättämästä omistajapolitiikasta on pidettävä kiinni. Kaupungin yhtiöiden myyntihankkeet on unohdettava, turvallisuuden peruspilarit - vesi ja energia - ovat kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta. Energia-asioista meidän on itse päätettävä. Eteläisen kehätien myötä syntyneet kaupan ja teollisuuden alueet on hyödynnettävä työpaikkojen ja elinvoiman lisäämiseksi. Lahden mahdollisuus nostaa koko Päijät-Häme yhdeksi Suomen kasvualueista.

Kulttuuri ei voi olla pelkästään ammattilaisten oikeus. Osaamme arvostaa kaupungin taidokastaa laadukasta kulttuuritarjontaa. Sen rinnalle on haettava nuoriso- ja harrastajakulttuurin toimijoille omia edusllisia tai maksuttomia tiloja. Jokaiselle nuorelle on mahdollistettava harrastus kaupungin tarjoamissa tiloissa joko kulttuurin tai liikunnan parista.

Lahden kehittäminen entistä paremmaksi ja reilummaksi Lahdeksi vaatii päättäjiltä pitkäjänteisyyttä, tarmokkuutta ja sitkeyttä. Lokakuun kunnallisvaalit kertovat mihin suuntaan kaupunkiamme haluamme kehittää.

VAALITEEMOJA – 2021 vaaleissa

 • Seis palveluiden yksityistäminen ja karsinta.
 • Työttömyyttä ei saa lisätä kunnallisella kilpailutuksella.
 • Eteläisen kehätien alue on hyödynnettävä työpaikkojen ja elinvoiman lisäämiseen.
 • Parasta syrjäytymisen ehkäisyä on työ, koulutus tai harjoittelu. Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle on taattava jatkokoulutuspaikka.
 • Liikuntapaikkoja kuntoliikkujille; ei ainoastaan huippu-urheilulle
 • Kadut on saatava käyttökuntoon talvella kaikissa kaupunginosissa myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille.
 • Palveluja ei saa kilpailuttaa työehtoja heikentämällä
 • Peruspalvelut ja terveydenhoito ensisijalle
 • Kuntatalouden turvaamiseksi on luotava aktiivinen seudullinen elinkeinopolitiikka
 • Luottamusmies- ja ammattiyhdistystoimintani on aina lähtenyt periaatteesta, että heikommassa asemassa olevaa on puolustettava ja hänen asiaansa vietää eteenpäin.
 • Nuoret ja heidän asiansa ovat jo harrastusten, järjestötoimieni sekä omien lasteni kautta minulle tärkeitä
 • Talous määrittää resurssit, mutta päättäjien arvot sen kuinka niitä käytetään